AKTUALNOŚCI

FIRMY

Informacja dotycząca wysokości odprowadzanych środków na fundusz rekultywacyjny.

Stawkę funduszu ustala się w wysokości 4,39 zł/Mg odpadów przyjętych na składowisko odpadów.

 

 

© Hossa Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive