Background - Top

ELEKTROWNIA BIOGAZOWA

Składowisko odpadów z racji składowania odpadów pochodzenia komunalnego jest „bioreaktorem”, w którym zachodzą procesy beztlenowego rozkładu odpadów tj. transformacja mikrobiologiczna materii organicznej znajdującej się w złożu do form prostych, zmineralizowanych, które nie podlegają już dalszemu rozkładowi.

Produktem ubocznym tych procesów jest powstawanie gazów takich jak dwutlenek węgla oraz metan. Są to gazy cieplarniane, z tym że potencjał cieplarniany metanu jest 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla. Emisja tego gazu do atmosfery nie jest wskazana w dobie globalnego ocieplenia klimatu.

Podejmując działania proekologiczne wraz z inwestorem zewnętrznym wybudowaliśmy i uruchomiliśmy elektrownię biogazową, która wykorzystuje metan zawarty w biogazie składowiskowym do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu oprócz osiągniecią celu ekologicznego w postaci ochrony atmosfery, osiągnęliśmy korzyść ekonomiczną w postaci produkcji energii elektrycznej.

*Szacunkowa emisja metanu pochodzącego z składowiska odpadów do atmosfery w 2019 roku wyniosła 261 ton.