INFORMACJE O

SKŁADOWISKU

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w Rybniku Boguszowicach zlokalizowane jest w zachodzniej części dzielnicy Boguszowice,
ponad 4km od centrum miasta.

Obiekt składa się z trzech kwater:

  • zamknięte i zrekultywowane kwatery I i II,
  • eksploatowana od października 2010 kwatera III o pojemności 408 m³.

Od strony południowo-wschodniej składowisko graniczy z hałdą skały płonnej
Rejonu Północ KWK Jankowice. Od strony zachodniej kwatera III graniczy z obiektami zaplecza
technicznego składowiska oraz z dalej położoną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych
innego podmiotu.

© Hossa Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Marcom Interactive