Slider na stronie głównej

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku

INFORMACJE O SKŁADOWISKU

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku Boguszowicach zlokalizowane jest w zachodniej częsci dzielnicy Boguszowice, ponad 4km od centrum miasta.

Obiekt składa się z trzech kwater:

  • zamknięte i zrekultywowane kwatery I i II
  • eksploatowana od października 2010 kwatera III o pojemności 408 tys. m3

Od strony południowo-wchodniej składowisko graniczy z hałdą skały płonnej Rejonu Północ KWK Jankowice. Od strony zachodniej kwatera III graniczy z obiektami zaplecza technicznego składowiska oraz z dalej położoną instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych innego podmiotu.