Background - Top

O NAS

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w Rybniku Boguszowicach zlokalizowane jest w zachodniej części dzielnicy Boguszowice, ponad 4 km od centrum miasta.

 

Obiekt składa się z trzech kwater:

  • zamknięte i zrekultywowane kwatery I i II,
  • eksploatowana od października 2010 kwatera III o pojemności 408 tys. m³.

Od strony południowo-wschodniej składowisko graniczy z hałdą skały płonnej Rejonu Północ KWK Jankowice. Od strony zachodniej kwatera III graniczy z obiektami zaplecza technicznego składowiska oraz z dalej położoną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych innego podmiotu.